Home

Welkom op de website van Stichting De parel van Sint Anthonis.

Wij zijn gelukkig weer volop in bedrijf en vele gasten hebben ons ook alweer kunnen vinden. Het naleven van de RIVM-richtlijnen t.a.v. veiligheid voor zowel onze gasten als onze vrijwilligers, spreekt hierbij voor zich.  De 1,5 mtr. richtlijn is geen regel meer maar indien onze gasten dit toch op prijs stellen, respecteren wij dat natuurlijk.
We hopen u snel te kunnen ontmoeten. 


De Parel van Sint Anthonis, een logeerhuis voor volwassenen, is gehuisvest in het klooster aan de Brink in Sint Anthonis. Gasten kunnen gebruik maken van een van de twee logeerkamers. De badkamer en het toilet zijn voor gezamenlijk gebruik van de gasten. In de gezellig ingerichte huiskamer met open keuken worden de maaltijden samen en in overleg met onze gasten klaargemaakt en genuttigd. De prachtige kloostertuin is voor algemeen gebruik en is rollator vriendelijk.  Het logeerhuis wordt gerund door uitsluitend enthousiaste vrijwilligers.   

Voor wie 
Ons doel is volwassenen, die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen, ondersteuning te geven in logeerhuis De Parel. Bijvoorbeeld als de mantelzorger vakantie heeft, even niet kan bijspringen of overvraagd wordt. Immers, mantelzorgen geeft veel voldoening, maar kan ook erg veel van je vragen. De Parel van Sint Anthonis is er ook voor volwassenen, zowel samenwonend als alleenstaand, die geconfronteerd worden met een acute situatie waarvoor in de thuissituatie een oplossing gezocht moet worden en die niet terug kunnen vallen op een mantelzorger. Ook zij kunnen dan tijdelijk in het logeerhuis terecht. Gasten mogen in principe maximaal drie weken aaneengesloten verblijven in logeerhuis De Parel. In overleg kan er tot zes weken verlengd worden maar dit is afhankelijk van een eventuele wachtlijst.

Welke hulp   
Onze vrijwilligers zijn geen professionals maar zorgen er met plezier voor dat elke gast persoonlijke aandacht krijgt. Samen met de gast creëren zij een huiselijke sfeer die bijdraagt aan een prettig verblijf bij De Parel. Daarbij doen zij zo veel mogelijk een beroep op de zelfredzaamheid van de gasten zodat deze ontdekken dat ze vaak meer kunnen dan ze dachten en dit straks thuis in praktijk kunnen brengen. Zij brengen structuur aan in de dag en zorgen dat elke gast zich thuisvoelt op De Parel. De mantelzorger kan zonder zorgen de accu weer opladen, de zorg wordt door de vrijwilligers met plezier overgenomen. De gast die moet herstellen van een operatie of om een andere reden even niet thuis kan wonen, kan rekenen op ondersteuning bij zijn herstel en zo is er tijd en ruimte om voor thuis oplossingen te regelen. Er is dag en nacht een vrijwilliger aanwezig. Bij specifieke zorgvragen dragen thuiszorginstellingen en de huisarts, in overleg met de aanvrager, de zorg voor alle verpleegkundige, en medische handelingen. Ook de persoonlijke verzorging moet door de thuiszorggroep geleverd worden. (denk hierbij o.a. aan douchemomenten, steunkousen aan en uit doen enz.) Gasten die in de thuissituatie al op geplande tijden thuiszorg hebben, of deze bij thuiskomst nodig zullen hebben, zullen deze zorg zelf met de Thuiszorggroep moeten regelen. De zorg kan dan doorlopen c.q. starten bij De Parel. De thuiszorgmedewerker komt dan naar het logeerhuis toe.
 Verblijfsperiode en de kosten 
Gasten mogen in principe maximaal drie weken aaneengesloten verblijven in logeerhuis De Parel. In overleg kan er tot zes weken verlengd worden mits er geen wachtlijst is. Er wordt een eigen bijdrage van €50,- per etmaal gevraagd om te voorzien in de kosten. Hierbij zijn alle maaltijden inbegrepen, inclusief het kopje koffie of thee. Voor een bijdrage/vergoeding voor deze kosten kan men wellicht een beroep doen op ondersteuning vanuit WMO, informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente. Ook sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze respijtzorg/vervangende mantelzorg geheel of gedeeltelijk.    

Aanvraag voor een verblijf   
Men kan zelf contact opnemen met De Parel, voor zichzelf of voor degene waarvoor men zorgdraagt.   Het is belangrijk om te weten dat voor het tijdelijke verblijf geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk is of een indicatie van het CIZ.     Heeft u meer informatie nodig of wilt u zich aan melden, neem dan gerust contact op met De Parel via het algemene telefoonnummer of stuur een mailbericht. Telefoonnummer en emailadres vindt u onderaan deze pagina.  Er wordt dan samen met u bekeken of er mogelijkheden zijn. Bij een positief besluit neemt de coördinator vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek zal duidelijk worden wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn en maken we, bij een positief besluit, verdere afspraken.   We willen zorgvuldig te werk gaan en het is daarom fijn als we het kennismakingsgesprek minimaal een week van tevoren kunnen inplannen.    

Contact   
Brink 8G  5845BH Sint Anthonis 
T 06-25531415 
info@deparelvansintanthonis.nl  
www.deparelvansintanthonis.nl 
IBAN:  NL 10 RBRB 0919 4416 10