Beleidsplan

Het logeerhuis De Parel heeft o.a. als doelstelling respijtzorg aan te bieden aan zieke mensen, met als doel het algemeen belang te dienen om die mensen ondersteuning te kunnen geven waar het thuis tijdelijk onmogelijk is.
In een huiselijke omgeving geven wij met oud-verpleegkundigen, ervaren doktersassistente, verzorgers en geschoolde vrijwilligers, hulp, gezelschap en ondersteuning in de best mogelijke zorg. Dit houdt o.a. in dag en nacht aanwezigheid van ons team, daarnaast een zorgvuldig beheer van de zo nodige medicatie .De persoonlijke verzorging gaat in goed overleg en tijd naar wens van de zorgvrager.
Dit alles tezamen om een veilige omgeving te geven voor de zorgvrager.
Uiteraard naar de wens en behoefte van onze logé, in samenwerking met huisarts en externe zorg.
De intake van opname wordt door ons deskundig team verricht.
Het doel is dat mensen in een moeilijke periode, door o.a. gebrek aan voldoende zorg, bij ons de mogelijkheid krijgen volledig verzorgd en ontspannen de respijtzorg te ervaren.
In deze zorg stellen wij voldoende tijd en vaardigheden ter beschikking, zodat de zorgvrager en zijn omgeving in een rustiger periode terecht kunnen komen.
Extra noot:
Per ingang van 1 januari 2015 wordt er niet meer geïndiceerd en getoetst door CIS. Het is de huisarts die kan doorverwijzen. De intake voor opname wordt door ons deskundig team verricht. Wij maken geen onderscheiding naar levensovertuiging, ras, geaardheid, inkomen of leeftijd. Voor de kosten van de zorg kunt u wellicht een beroep doen op ondersteuning vanuit WMO, informeer ernaar bij uw gemeente. Ook sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk.
Gebrek aan financiële middelen mag geen belemmering zijn voor een opname bij ons, als Parel zullen wij zoveel mogelijk bijspringen.
Ons beloningsbeleid: alle vrijwilligers en bestuursleden krijgen geen vergoeding, wel een glimlach als beloning. 


In een notariële akte is vastgelegd dat bij opheffing/ontbinding van de Parel het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling  met een gelijksoortige doelstelling, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. Dit alles staat beschreven in onze statuten Oprichting Stichting De Parel van Sint Anthonis.
Ons actuele beleidsplan is om naamsbekendheid in de regio te vergroten, sponsoren te werven, inmiddels hebben wij de andere gemeentes in de regio bereid gevonden om bij te dragen in onze  vaste lasten en overige kosten. Om vrijwilligers te werven willen we dit stimuleren door bijvoorbeeld het geven van lezingen aan belanghebbenden.
Onze officiële gegevens waar wij herkenbaar te vinden zijn:
Fiscaalnummer:855384840
De Parel is een ANBI-instelling.