Home

Maart 2019
De werkzaamheden in het klooster zijn afgerond.
Dus gelukkig is De Parel vanaf nu weer open.Juli 2018
De Parel van Sint Anthonis, is verhuisd naar de Brink 8 in Sint Anthonis. Het is een logeerhuis voor zorgvragers die tijdelijk in dit huis kunnen verblijven, zodat hun mantelzorger even rust krijgt in zijn of haar omgeving en zaken kan oppakken die alsmaar blijven liggen vanwege de intensieve zorgverlening. Zorgvragers mogen op indicatie van hun huisarts maximaal drie weken  - indien nodig verlengd tot maximaal zes weken – verblijven in De Parel. De 24-uurszorg voor de logees is in handen van uitsluitend vrijwilligers.
De Parel is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Mocht u gebruik willen maken van het verblijf in De Parel, dan bent u van harte welkom. 
Zondag 2 september was de officiële heropening van De Parel. Thuiszorginstelling en huisarts dragen de zorg voor alle verpleegkundige en medische handelingen. De Parel ademt een huiselijke sfeer uit zodat de logé zich zoveel mogelijk thuis kan voelen. Heeft u iemand die zorg nodig heeft en de mantelzorger daartoe tijdelijk niet in staat is neem dan contact op met De Parel, huisarts, maatschappelijk werk, steunpunt mantelzorg. In een gesprek met elkaar zal dan duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn. Er wordt een bijdrage van € 50, - per dag gevraagd om in de kosten te voorzien, daarbij zijn in begrepen alle maaltijden. Uiteraard ook de koffie en thee e.d.
 De dag van aankomst geldt als één dag, evenals de dag van vertrek. U kunt deze betaling vooraf overmaken per bank (banknummer:IBAN NL10 RBRB 0919 4416 10) of contant betalen op de dag van aankomst. Deze vergoeding is voor ons een mogelijkheid om de Parel te laten voortduren.