Home

Welkom op de website van Stichting De parel van Sint Anthonis.


Juli 2019
 
De Parel van Sint Anthonis, het logeerhuis voor mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg, in het klooster aan de Brink is weer volop in bedrijf. Kort nadat De Parel vorig jaar september opende, gingen de deuren weer tijdelijk dicht voor enkele noodzakelijke aanpassingen. Inmiddels is het logeerhuis er weer helemaal klaar voor en kunnen de gasten terecht.
 
De Parel is een logeerhuis voor zorgvragers die tijdelijk in dit huis kunnen verblijven, zodat hun mantelzorger even rust krijgt. Deze kan dan in zijn of haar omgeving zaken oppakken die alsmaar blijven liggen vanwege de intensieve zorgverlening. Zorgvragers mogen op indicatie van hun huisarts maximaal drie weken, indien nodig verlengd tot maximaal zes weken, verblijven in De Parel. De 24-uurszorg voor de logees is in handen van uitsluitend hele enthousiaste vrijwilligers.
 Thuiszorginstelling en huisarts dragen de zorg voor alle verpleegkundige en medische handelingen. De Parel ademt een huiselijke sfeer uit zodat de logé zich zoveel mogelijk thuis kan voelen. Heeft u iemand die zorg nodig heeft en is zijn of haar mantelzorger daartoe tijdelijk niet in staat, neem dan contact op met De Parel, de betreffende huisarts, het maatschappelijk werk of het Centrum mantelzorg. In een gesprek met elkaar zal dan duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn. Er wordt een bijdrage van € 50, - per dag gevraagd om in de kosten te voorzien en daarbij zijn alle maaltijden inbegrepen, inclusief het kopje koffie of thee.