Nieuws

Logeerhuis De Parel van Sint Anthonis biedt al enkele jaren mantelzorgers ruimte door tijdelijk de zorg over te nemen. De mantelzorger kan de zieke aan de goede zorgen van de vrijwilligers van De Parel overlaten. 
Tegen een vergoeding van maximaal 50 euro per etmaal zorgen zij ervoor dat de mantelzorger even bij kan komen in de wetenschap dat De Parel het overneemt. 
Maar De Parel heeft zelf zorgen. Marijke Kemperman is samen met Riekie Coppelmans initiatiefnemer van De Parel. Kemperman: ,,We groeien wel maar we zitten nog lang niet aan onze maximumcapaciteit. We moeten zorgen dat onze naam en wat we kunnen bekender worden.’’
Steun.
De Parel draait met steun van de gemeente Sint Anthonis en andere gemeenten in het Land van Cuijk aan de Brink in Sint Anthonis. 
Het Logeerhuis hoeft niet bezorgd te zijn dat de steun van de eigen gemeente in gevaar komt. Volgens burgemeester Sijbers en haar wethouder is er geen sprake van een heroverweging van de subsidie. Sijbers: ,,Bij dit soort projecten weet je dat het een kwestie is van lange adem. Bij het begin van hospice De Cocon in Sint Anthonis was het aanvankelijk ook heel rustig. Totdat goed bekend werd wat de Cocon was en deed.’’

 


initiatiefnemers 'De Parel'

 
Wij willen graag dat De Parel van Sint Anthonis blijft bestaan.
We zoeken mensen die deze prachtige parelketting, een keten voor hulpzoekende mensen, sterk houden. Ons voorstel is: wie wil voor €100,- per jaar een extra  parel toevoegen aan dit prachtige initiatief.
Graag willen wij iedere vraag hierover beantwoorden en financiële uitleg geven over dit idee.
We zijn kei benieuwd of u contact met ons wilt opnemen. Of dat u via ons banknummer direct al een extra parel wilt toevoegen aan onze Stichting De Parel van Sint Anthonis.
Banknummer t.a.v. Stichting De Parel van Sint Anthonis.
IBAN NL10 RBRB 0919 441610
Telefoon 06 25531415
Bestuur van de Parel  

Logeerhuis De Parel in Sint Anthonis mikt op groei  
SINT ANTHONIS - Logeerhuis De Parel van Sint Anthonis. In het huis aan de Brink kunnen zieken logeren. Vrijwilligers zorgen voor de zieken zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen. De Parel hoopt meer zieken op te kunnen vangen. Gemeente Sint Anthonis steunt De Parel  met een subsidie.
Giften
Verder ontvangt het logeerhuis veel giften. Onder meer van andere gemeenten in de regio, maar ook van bedrijven die het initiatief een warm hart toedragen. Initiatiefnemers Marijke Kemperman en Riekie Coppelmans hebben samen met zestien andere vrijwilligers in het afgelopen jaar 106 zorgdagen verleend. De naamsbekendheid van De Parel groeit.