Wat doen wij

Wij zijn enthousiaste vrijwilligers die tijdelijk zorg verlenen aan de zorgvrager om zijn of haar mantelzorger te ontlasten. We geven de logees aandacht op maat, maar proberen ook onze logees veel zelf te laten doen. En ze op die manier ook te laten ontdekken dat ze straks thuis misschien wel meer kunnen dan ze zelf denken. Elke mantelzorger is immers geneigd soms teveel uit handen te nemen. Wat is het dan mooi als ook de hulpbehoevende van alles oppakt.