Wie zijn wij


Het Logeerhuis
De Parel van Sint Anthonis biedt al enkele jaren ondersteuning aan volwassenen, die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld als de mantelzorger vakantie heeft, even niet kan bijspringen of overvraagd wordt. Immers, mantelzorgen geeft veel voldoening maar kan ook erg veel van je vragen. De Parel van Sint Anthonis is er ook voor volwassenen, zowel samenwonend als alleenstaand, die geconfronteerd worden met een acute situatie waarvoor in de thuissituatie een oplossing gezocht moet worden en die niet terug kunnen vallen op een mantelzorger. 

Steun 
De Parel draait met steun van de gemeente Sint Anthonis, en de omringende gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert. Jaarlijks ontvangt De Parel van hen een subsidie. 
Als portefeuillehouders Sociaal Domein beheren en bewaken deze wethouders het budget voor de financiële middelen die de Parel van deze gemeenten jaarlijks ontvangt.
Het Logeerhuis hoeft niet bezorgd te zijn dat de steun van de eigen gemeente, gemeente Sint Anthonis, in gevaar komt. Volgens de burgemeester en wethouder is er geen sprake van een heroverweging van de subsidie. Voormalig burgemeester Sijbers: "Bij dit soort projecten weet je dat het een kwestie is van lange adem. Bij het begin van hospice De Cocon in Sint Anthonis was het aanvankelijk ook heel rustig totdat goed bekend werd wat de Cocon was en deed.’’ 

Giften 
Het logeerhuis ontvangt ook giften. Onder meer van particulieren, tevreden gasten en van bedrijven die allen het initiatief een warm hart toedragen.  

Initiatiefnemers 
Rieki Coppelmans en Marijke Kemperman hebben het initiatief genomen  om logeerhuis De Parel in het leven te roepen. Een vooruitziende blik aangezien er steeds meer vraag is naar tijdelijke logeerplekken. De naamsbekendheid van De Parel groeit en heeft inmiddels een plekje op de “sociale kaart respijtzorg van het Land van Cuijk”. De contacten met zorgaanbieders in de regio Land van Cuijk worden geïntensiveerd.  Het bestuur en alle vrijwilligers verwachten dat mantelzorgers en volwassenen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en zorginstellingen zoals buurtzorg bv, steeds beter de weg naar De Parel weten te vinden.   De Parel is blij met alle hulp en zoekt mensen die deze prachtige parelketting, een keten voor hulpzoekende mensen, sterk houden. U kunt voor € 100,- per jaar een extra parel toevoegen aan dit prachtige initiatief. Heeft u hier vragen over dan beantwoorden wij deze graag en geven u uitleg over dit initiatief. Neem dus gerust contact op of doneer direct via ons banknummer zodat wij een extra parel kunnen toevoegen aan onze stichting. Banknummer t.a.v. Stichting de Parel van Sint Anthonis.  IBAN  NL10RBRB 091 944 1610  Telefoon 06-25531415   
Bestuur de Parel 
Voorzitter/penningmeester Dhr. Jan Suijkerbuijk 
Bestuurslid Mevr. Karin Meijer 
Bestuurslid Mevr. Riet Mahler 
Secretariaat Mevr. Ellis van der Laan