Informatie

Om u vooraf goed te informeren zijn er enkele zaken die prettig zijn alvast te weten. Heeft u buiten deze info nog vragen, schroom dan niet maar stel ze ons.
 


De Parel is geopend van maandag ochtend tot en met vrijdag 17.00 uur. De weekenden kunnen we helaas nog niet inplannen want hiervoor zijn nog niet voldoende vrijwilligers aanwezig. Wanneer de bezetting in de weekenden kan worden opgevangen door eigen familie, is een verblijf soms wel mogelijk. Informeer bij het kennismakingsgesprek wat hiervoor de mogeljkheden zijn. 

De vergoeding bedraagt € 50,- per etmaal en dat is inclusief alle maaltijden, koffie, thee en fris. Deze vergoeding is voor ons een mogelijkheid om de Parel te laten voortbestaan.
De dag van aankomst geldt als één dag, evenals de dag van vertrek. U kunt deze betaling voldoen per bank (banknummer:IBAN NL10 RBRB 0919 4416 10) direct na ontvangst van de factuur. 

Iedere gast van de Parel kan de hele dag door bezoek ontvangen want we willen graag dat het verblijf op de Parel vergeleken kan worden met een echte thuis situate. Wanneer u een bezoek brengt aan een van onze gasten serveren wij, tegen een minimale vergoeding, graag een kopje koffie of thee. 

Een verblijf op de Parel kan 3 weken duren en kan nog worden verlengd tot maximaal 6 weken mits er geen wachtlijst is.

De Parel draait alleen met vrijwilligers die geen zorgopleiding/achtergrond hebben. Is er medische of persoonlijke zorg nodig, dan moet deze geleverd worden door een Thuiszorggroep of zorginstelling.
Breng dit in het kennismakingsgesprek ter sprake.