Wie zijn wij


Het Logeerhuis
De Parel van Sint Anthonis biedt al enkele jaren ondersteuning aan volwassenen, die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld als de mantelzorger vakantie heeft, even niet kan bijspringen of overvraagd wordt. Immers, mantelzorgen geeft veel voldoening maar kan ook erg veel van je vragen. De Parel van Sint Anthonis is er ook voor volwassenen, zowel samenwonend als alleenstaand, die geconfronteerd worden met een acute situatie waarvoor in de thuissituatie een oplossing gezocht moet worden en die niet terug kunnen vallen op een mantelzorger. 

Steun 
De Parel draait met steun van de gemeente Land van Cuijk. Jaarlijks ontvangt De Parel van hen een subsidie. Het Logeerhuis hoeft niet bezorgd te zijn dat de steun van de gemeente Land van Cuijk in gevaar komt. Volgens de burgemeester en wethouders is er geen sprake van een heroverweging van de subsidie. Bij dit soort projecten weet men dat het een kwestie is van lange adem. Gelukkig kan de Parel zich al een flink aantal jaren verheugen in een goede bekendheid en weten veel mantelzorgers ons inmiddels te vinden

Giften 
Het logeerhuis ontvangt ook giften. Onder meer van particulieren, tevreden gasten en van bedrijven die allen het initiatief een warm hart toedragen. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

Initiatiefnemers 
Rieki Coppelmans en Marijke Kemperman hebben enkele jaren geleden het initiatief genomen om logeerhuis De Parel in het leven te roepen. Een vooruitziende blik van deze dames aangezien er steeds meer vraag is naar tijdelijke logeerplekken. De naamsbekendheid van De Parel groeide snel en heeft inmiddels een plekje op de “sociale kaart respijtzorg van het Land van Cuijk”. De contacten met zorgaanbieders in de regio Land van Cuijk worden geïntensiveerd. Het bestuur en alle vrijwilligers zijn er van overtuigd dat mantelzorgers en volwassenen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en zorginstellingen zoals buurtzorg bv, steeds beter de weg naar De Parel weten te vinden.  

Donaties
De Parel is blij met alle hulp en zoekt mensen die deze prachtige parelketting, een keten voor hulpzoekende mensen, sterk houden. U kunt voor € 100,- per jaar een extra parel toevoegen aan dit prachtige initiatief. Heeft u hier vragen over dan beantwoorden wij deze graag en geven u uitleg over dit initiatief. Neem dus gerust contact op of doneer direct via ons banknummer zodat wij een extra parel kunnen toevoegen aan onze stichting. Banknummer t.a.v. Stichting de Parel van Sint Anthonis.  IBAN  NL10RBRB 091 944 1610  Telefoon 06-25531415   Bestuur de Parel 
Voorzitter/penningmeester Dhr. Jan Suijkerbuijk 
Bestuurslid Mevr. Riet Mahler 
Secretariaat Mevr. Ellis van der Laan